Telefonsupporten är semesterstängd under veckorna 29 till och med 33. Utleveranser av lagervaror samt besvarande av mail sker som vanligt.

Dåligt drag

Ventilator som drivs av vinden och förbättrar draget rök- och ventilationskanaler av alla slag. En skorstensventilator skapar en uppåtriktad luftström i kanalen, vilket effektivt ventilerar bort rökgaser, ventilationsluft mm. Samtidigt elimineras problem med kallras från kanalerna. Ventilatorn hindrar också regn att tränga in i kanalerna och eliminerar därigenom fuktproblem. Vinddriven ventilator är en etablerad lösning på dragproblem i rök- och ventilationskanaler, framför allt i ursprungslandet England. I Sverige har vinddrivna ventilatorer använts i cirka 20 år med bra resultat.

Ventilator

Exempel på användningsområden:
- Att öka självdrag från t.ex. badrum och kök dvs. minska lukt- och fuktproblem.
- Minskar problemet med svårtänd eldstad, t ex. öppen spis.
- Möjliggör ett skorstensdrag när skorstenen är utsatt för omfattande vindar.
- Att skapa luftväxling i källare när pannan är bortkopplad.
- Att skapa luftcirkulation i periodvis stängda sportstugor/fritidshus, dvs. minskar risken för mögeltillväxt och så kallad unken luft.
- Soprumsevakuering.
- Evakuering av vindar, loft och takkonstruktioner.
- Ventilering av radongrunder.

Klicka här för installationsanvisning.

Copyright © 2019 Soliduct AB