Vermikulitåtgång

Helsten=270mm
Halvsten=140mm

Vermikulitåtgång per meter:Formel för uträkning av vermikulitåtgång:
  

Töm fälten och ersätt med siffror. Använd punkt (.) som decimalkomma.
 

Copyright © 2019 Soliduct AB